direct naar inhoud van 4.4 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten
Plan: Eibergen, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPEBG20110004-1000

4.4 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten

Berkelland beschikt over een Archeologische Beleidskaart en een monumentenlijst (rijks- en gemeentelijke monumenten). Ook heeft in 2011 een inventarisatie van de belangrijkste cultuurhistorische waarden van Berkelland plaatsgevonden in de vorm van een Cultuurhistorische beschrijving. Deze zal in 2012 worden afgerond. Dit bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan en maakt geen nieuwe of ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Er vinden geen veranderingen plaats voor wat betreft de cultuurhistorische waarden (landschap, archeologie en monumenten). Daarom is geen aanvullend cultuurhistorisch onderzoek nodig.

Archeologie
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een Quickscan Archeologie opgesteld. Dit rapport is bijgevoegd als bijlage 5.

Volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Berkelland geldt voor het overgrote deel van het bedrijventerrein De Jukkenbarg te Eibergen een middelmatige verwachting (gele zone, AWV categorie 8). Alleen voor een klein deel in het uiterste noordoostelijk deel van het bedrijventerrein geldt een lage archeologische verwachting (groene zone, AWV categorie 9). Voor een klein stukje aan de oostzijde geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde (oranje zone, AWV categorie 7).

Voor het zuidelijke en zuidoostelijke deel van de bedrijventerreinen De Kiefte - Vrijersmaat te Eibergen geldt een middelmatige verwachting (gele zone, AWV categorie 8). Voor een klein oostelijk deel, aan de Kiefteweg, geldt een hoge archeologische verwachting (oranje zone, AWV categorie 7). Voor de overige delen van de bedrijventerreinen geldt een lage archeologische verwachting (groene zone, AWV categorie 9).

Voor het grootste deel van het bedrijventerrein De Mors geldt een lage archeologische verwachting (groene zone, AWV categorie 9) met in het uiterste westelijke deel een verhoogde kans op archeologische off-site resten (groen gespikkelde zone, AWV categorie 10). Voor het uiterste zuidelijke deel van het bedrijventerrein, langs de Borculoseweg, geldt een hoge verwachting (rode zone, AWV categorie 6).

Conform het gemeentelijk 'Handboek Ruimtelijke Plannen' zijn voor deze aangetroffen (verwachtings)waarden de volgende dubbelbestemmingen opgenomen:

dubbelbestemming   code   categorie   beleidskaart  
Waarde- Archeologische Verwachting 1   WR-AV1   AWV 6   (>100 m² en > 0,4 m)  
Waarde- Archeologische Verwachting 2   WR-AV2   AWV 7, 8   (>100 m² en > 0,3 m)  
Waarde- Archeologische Verwachting 3   WR-AV3   AWV 9, 10   (> 2.500 m² en > 0,3 m)  

Aangezien het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is geen separaat archeologisch onderzoek nodig.

Cultuurhistorie en monumenten
In het plangebied bevinden zich geen gebouwde monumenten (gemeentelijke- of rijksmonumenten). Ook uit de Cultuurhistorische beschrijving komen voor dit gebied geen andere bijzondere waarden naar voren.