direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene aanduidingsregels
Plan: Geesteren, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20090013-0100

Artikel 22 Algemene aanduidingsregels

22.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop De Ster

Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - molenbiotoop De Ster' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor het behoud, het herstel en de bescherming van de windvang van de molen

22.1.1 Bouwregels

Op de voor 'Vrijwaringszone - molenbiotoop De Ster' aangewezen gronden mag de bouwhoogte van bouwwerken in afwijking van hetgeen elders is bepaald niet meer bedragen dan:

  • 6,80 meter binnen 155 meter vanuit het middelpunt van de molen;
  • een maximale hoogte H op een afstand van 155 meter tot en met 315 meter vanuit het middelpunt van de molen, waarbij H berekend wordt met de formule: H = X/50 + 3,71, waarin X de afstand tot het middelpunt van de molen is;
  • bestaande gebouwen mogen worden herbouwd tot dezelfde hoogte.