direct naar inhoud van 4.5 Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
Plan: Geesteren, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20090013-0100

4.5 Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

In het plangebied bevinden zich zowel rijksmonumenten, als gemeentelijke monumenten. De rijksmonumenten worden beschermd door de Monumentenwet (1988). Gemeentelijke monumenten kunnen door een gemeentebestuur worden aangewezen. Dit kan op vrijwillige basis van de eigenaar. Met monumenten worden alle 'onroerende zaken' bedoeld. Tot die onroerende zaken horen gebouwen en objecten, zoals vaarten, bruggen, wegen, bomen en pleinen, die tenminste vijftig jaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun cultuurhistorische betekenis. Een monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan deze regels voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Daarnaast is het mogelijk bepaalde delen van een stad of dorp, waar in ieder geval één monument staat, aan te wijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht. Door die bescherming wordt geprobeerd de historisch gegroeide structuur van een stad of dorp te handhaven.

In onderstaande tabel zijn de rijksmonumenten weergegeven.

Adres   Omschrijving   Naam  
Dorpsstraat 4   Boerderij   Hoeve  
Dorpsstraat 13   Boerderij/woning   Krukhuisboerderij  
Keistraat 8-10   Boerderij/woning   Boerderij met bijschuren  
Keistraat 1   Boerderij   Hoeve  
Kerkplein 1   Kerk   N.H. Kerk  
Kerkplein 4   Dorpsboerderij   Hoeve  
Kerkplein 12   Woonhuis   voormalig "Armhuis"  

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke monumenten weergegeven.

Adres   Omschrijving   Naam  
Brinkweg 2-4   Boerderij/winkel   T-boerderij met winkel  
Brinkweg 6   Boerderij   Driebeukige hallenhuisboerderij  
Brinkweg 6a   Brandspuithuisje   Brandspuithuisje  
Pastorieweg 20   Pastorie NK kerk   Pastorie NH kerk