direct naar inhoud van 8.2 Overleg
Plan: Geesteren, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPGTR20090013-0100

8.2 Overleg

Er is ingevolge artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening vooroverleg gepleegd met de volgende instanties: Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, VROM-inspectie, Vitens, KPN, Gasunie en Liander (voorheen NUON).

De provincie heeft op 2 maart 2011 bericht dat de bestemmingsplannen Woongebieden van lokale aard zijn. Gedeputeerde Staten zien daarom geen reden hierover advies uit te brengen.

Reactie VROM-inspectie per mail van 27 april 2011:

Het bestemmingsplan geeft, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Nee.

Reactie Waterschap Rijn en IJssel (mail van 13 april 2011):

Geen opmerkingen.

Aanpassing voorontwerpbestemmingsplan ja/nee

Nee.