direct naar inhoud van 1.2 Status
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

1.2 Status

De Structuurvisie Berkelland 2025 is een visie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en gaat over het gehele gemeentelijke grondgebied. De structuurvisie heeft ook een relatie met de manier waarop het ruimtelijk beleid zijn uitwerking krijgt. Om die reden gaat deze Structuurvisie ook in op de uitvoering en de inzet van uitvoeringsinstrumenten die in de Wro zijn genoemd.

De Structuurvisie Berkelland 2025 bindt alleen de gemeente Berkelland. Van een directe werking naar anderen toe is geen sprake. Dit betekent dat deze Structuurvisie geen rechten of plichten schept naar inwoners of bedrijven, maar de leidraad is voor toekomstig beleid.

De Structuurvisie is geen star document, maar uitzonderingen moeten wel goed en zorgvuldig worden gemotiveerd. In de Structuurvisie Berkelland zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland (RVB, 2007) overgenomen. De RVB wordt daarmee vervangen door de Structuurvisie Berkelland.