direct naar inhoud van 1.3 Aanpak en proces
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

1.3 Aanpak en proces

In deze Structuurvisie is het bestaande beleid als uitgangspunt genomen. Dit beleid is geïnventariseerd. Per beleidsonderdeel is op hoofdlijnen het gemeentelijk beleid aangegeven.

De Structuurvisie geeft ook invulling aan de Grond Exploitatie Wet (GEW, onderdeel van de Wro). De uitwerking hiervan is opgenomen in de Structuurvisie.

Inspraak en afronding

De uitgangspunten van de Structuurvisie zijn met het college besproken. Het college heeft op 25 mei 2010 ingestemd met het Ontwerp-Structuurvisie Berkelland 2025. Van 9 juni tot 21 juli 2010 heeft het Ontwerp-Structuurvisie Berkelland 2025 ter inzage gelegen. Reacties op deze Ontwerp-Structuurvisie worden verwerkt in een eindverslag en zijn zo mogelijk verwerkt in de Structuurvisie. De planning is dat de gemeenteraad op 26 oktober 2010 een besluit neemt over de vaststelling van de Structuurvisie Berkelland 2025.

In voorbereiding op de Ontwerp-Structuurvisie is vooroverleg geweest met de Gebiedscommissie, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, dorpsraden en Prowonen.