direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

1.4 Leeswijzer

In de samenvattende visie (Hoofdstuk 2) wordt in hoofdlijnen de visie voor de gemeente Berkelland tot 2025 beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt eerst het algemene gemeentebrede beleid beschreven (Hoofdstuk 3), gevolgd door het beleid ten aanzien van het buitengebied (Hoofdstuk 4), de 4 grote kernen van de gemeente Berkelland (Hoofdstuk 5) en de kleine kernen van de gemeente (Kleine kernen).

De aanleg van de nieuwe N18 en een opwaardering van de Deventer Kunstweg zijn belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen, waaraan in deze Structuurvisie een apart hoofdstuk is gewijd (Hoofdstuk 7). Tot slot wordt het kostenverhaal beschreven in Hoofdstuk 8. In de bijlagen bij deze Structuurvisie zijn de Kaart Inventarisatie bestaand ruimtelijk beleid, Kaart Ruimtelijke Visie Buitengebied en de Structuurvisie plankaartopgenomen.