direct naar inhoud van 2.3 Grote kernen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

2.3 Grote kernen

De gemeente Berkelland heeft vier grote kernen: Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. In alle kernen gaat inbreiding voor uitbreiding, los van de zoekzones, aan de randen. Bij inbreiding staat aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de kernen voorop. Het is niet gewenst dat alle (resterende) groene plekken in de kernen worden opgevuld met woningbouw.

Wonen

Het karakter, de rust, variatie en de kleinschaligheid moeten ook in de toekomst behouden blijven voor de gemeente. Het eigen karakter van de vier grote kernen Neede, Borculo, Ruurlo en Eibergen wordt verder versterkt.

Potenties Borculo

De potenties van Borculo zijn: het geven van een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de Berkel, het ervaren van het buitengebied in het stedelijk gebied en het versterken van het centrum en de cultuurhistorische identiteit van Borculo.

Potenties Eibergen

De potenties van Eibergen bestaan uit: de nieuwe N 18 (inclusief entree), het ervaren van het coulisselandschap langs de N18, behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de Berkel en een betere koppeling van de Berkel met het centrum.

Potenties Neede

De potenties van Neede zijn het verbinden van het buitengebied met het stedelijk gebied, het aanbrengen van een extra 'groene laag' via de belangrijkste hoofdwegen en het versterken van het dorpshart.

Potenties Ruurlo

De potenties van Ruurlo zijn het verweven van het landschap en de bebouwing aan de westkant en het behouden van de groene long aan de oostzijde van Ruurlo. Een andere potentie is het gebied rondom het station.

Economie

Primair wordt ingezet op behoud en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid. Berkelland zet verder in op het ontwikkelen van variatie als vitale en dynamische plattelandsgemeente.

Infrastructuur

Een goede inpassing van de N18 en de aansluiting met de Deventer Kunstweg zijn de belangrijkste speerpunten ten aanzien van infrastructuur.