direct naar inhoud van 2.5 Kostenverhaal
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

2.5 Kostenverhaal

De structuurvisie heeft naast de functie van het beschrijven van het voorgenomen beleid op hoofdlijnen een functie voor het kostenverhaal. Om afspraken te kunnen maken over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen is een basis in de structuurvisie nodig. Hetzelfde geldt voor het kunnen opnemen van bovenplanse kosten in exploitatieplannen. Zonder een basis in de structuurvisie mogen die kosten niet in een exploitatieplan worden opgenomen. In de structuurvisie moet een omschrijving worden gegeven van de relatie tussen het gebied dat bijdraagt aan een ander gebied.

Voor bovenwijkse kosten ofwel kosten die gemaakt worden ten behoeve van meerdere gebieden is geen basis in de structuurvisie nodig. Omdat de structuurvisie de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid beschrijft, geeft de visie al wel een beeld van de belangrijkste bovenwijkse voorzieningen.

De Structuurvisie beschrijft diverse verschillende ontwikkelingen en geeft aan dat het uitgangspunt van de gemeente optimaal kostenverhaal is. Voor een aantal deelgebieden geldt dat er mogelijk een structuurvisie gemaakt gaat worden. Voor zover nodig voor het verhaal van genoemde kosten/bijdragen zal in die structuurvisie de relatie tussen de diverse ontwikkelingen verder worden beschreven.

In een afzonderlijke nota wordt ingegaan op onder andere de bovenwijkse voorzieningen. Deze nota wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Uitgangspunt van de gemeente Berkelland is voor nieuwe ontwikkelingen de kosten optimaal te verhalen. Het gaat hierbij dan om de kosten van (bovenwijkse) voorzieningen, maar in een aantal gevallen ook om bovenplanse kosten of bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.