direct naar inhoud van 3.2 Actuele demografische ontwikkeling
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.2 Actuele demografische ontwikkeling

Naar verwachting zal het aantal inwoners van Berkelland in ieder geval tot 2030 dalen. Ook zal de samenstelling van de bevolking veranderen: het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren neemt af. Ook de samenstelling van de huishoudens verandert. De verwachting is dat het aantal huishoudens toeneemt. Deze groei komt vrijwel geheel voor rekening van de alleenstaande huishoudens. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de woningbouw, zorgvoorzieningen, onderwijs en de economie.

Er zijn verschillende prognoses en bronnen gebruikt voor de voorspelling. Bij het vooruitkijken naar de toekomst is voorzichtigheid geboden. Het gaat niet alleen om trends, maar ook om het maken van veronderstellingen over de toekomst.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0004.jpg"

Tabel 3.3 Bevolkingsontwikkeling gemeente Berkelland Bron: CBS Statline 2009

Volgens de CBS prognose (2009) neemt het inwonertal in Berkelland af van 45.142 in 2009 tot 42.057 inwoners in 2025. Een afname van 6.8%.

Behalve de woningaantallen is ook de kwaliteit van het woningaanbod in ontwikkeling. Vooral de toename van het aantal kleine huishoudens is daarin een factor van belang.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0005.jpg"

Ondanks een bevolkingsdaling wordt nog een aantal jaren een groei verwacht van het aantal huishoudens. Naar verwachting zal het aantal huishoudens van 18.500 in 2009 tot 18.900 in 2021 (2 %) stijgen. Binnen deze categorie zal het aantal éénpersoonshoudens toenemen.

De gevolgen van bevolkingsafname zullen het meest voelbaar zijn op het ruimtelijke vlak. Dit kan de leefbaarheid negatief beïnvloeden. Uitgangspunt is dat mensen blijvend prettig moeten kunnen wonen, een baan hebben, zichzelf kunnen ontplooien, kunnen recreëren en ook de ondersteuning en verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Vooral de aantrekkelijkheid voor huishoudens tot 40 jaar bepaalt de bevolkingsdynamiek in gemeenten.

De bevolkingsafname geldt niet alleen voor Berkelland, maar voor de hele Achterhoek. Daarom is er een regionale woonvisie opgesteld. Deze visie brengt de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor de regio in beeld.