direct naar inhoud van 3.5 Netwerken
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.5 Netwerken

De gemeente Berkelland heeft twee grote verkeersaders en diverse ontsluitingswegen en verbindingswegen, maar ook een spoorverbinding met een station in Ruurlo. Om Berkelland te beschermen voor verkeersonveiligheid en overlast van het verkeer is het van belang het verkeer zoveel mogelijk te concentreren op de duurzaam veilig ingerichte verkeersaders. Verblijfsgebieden kunnen dan zo ingericht worden dat de rust, variatie en kleinschaligheid van de gemeente behouden blijft.

3.5.1 Ontwerp tracé N18 en Deventer Kunstweg

Stroomwegen zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar mogelijke afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer met een hoge (gemiddelde) snelheid. Zowel op wegvlakken als op kruispunten wordt prioriteit gegeven aan doorstromen. Dit vereist onder meer gescheiden rijrichtingen, ontbreken van overstekend en kruisend verkeer en in- en uitvoegend verkeer bij aansluitingen. De nieuwe N18 is een stroomweg.

Ten aanzien van infrastructuur zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Aanleg stroomweg N18, westelijk van Eibergen: bij een gefaseerde aanleg heeft doortrekken van het tracé tot aan de N319 (Groenlo-Ruurlo) voorkeur;
  • Ontwikkeling Deventer Kunstweg als ontsluitingsweg met een aansluiting op de stroomweg/Ruiterweg/N18 en met in de toekomst mogelijk een aansluiting op de Nettelhorsterweg.

Nieuwe N18

Voor de gemeente Berkelland is de nieuwe N18 van groot belang. Deze stroomweg is niet alleen belangrijk als verbinding met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Twente, maar ook als verzamelas voor het verkeer in de oostelijke Achterhoek. Het is een essentiële verbinding in het oosten van Nederland die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de lokale economie ten goede komt. De verkeersveiligheid verbetert door de aanleg van de nieuwe N18. Ook de leefbaarheid wordt vergroot omdat de grote kernen langs de weg, waaronder Eibergen, worden ontzien.

De aanleg van de nieuwe N18 als autoweg zal tot gevolg hebben dat verkeer, dat nu nog van parallel gelegen routes gebruik maakt, voor de N18 zal kiezen.

Na aanleg van de nieuwe N18 zal het oude N18 tracé binnen Berkelland een andere functie krijgen.

Deventer Kunstweg

Het regionale bedrijventerrein Laarberg krijgt een aansluiting op de N18. Daarmee is de bereikbaarheid gewaarborgd in noordelijke richting (Twente) en in zuidelijke richting (Stadsregio Arnhem-Nijmegen). De bereikbaarheid van het RBT De Laarberg in westelijke richting (A1) is in de huidige situatie verre van optimaal. De nieuwe N18 draagt daar niet aan bij. De verbinding RBT De Laarberg naar de A1 loopt via Ruurlo en Borculo en over de N319, N315 en de N825. Deze verbinding kan verbeterd worden met de opwaardering van de Deventer Kunstweg tot ontsluitingsweg. De Deventer Kunstweg wordt in dat geval doorgetrokken tot de N315. Op de Structuurvisie plankaart staan enkele suggesties voor het tracé van de Deventer Kunstweg.

3.5.2 Ontsluitingswegen en erftoegangswegen

In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is aangegeven dat de ontsluitingswegen zowel het stromen als het uitwisselen faciliteren. Deze twee functies worden echter naar plaats gescheiden. Het uitwisselen vindt plaats op kruispunten. Het stromen op de wegvakken tussen de kruispunten. De ontsluitingsweg vormt binnen het verkeersnetwerk de verbindende schakel tussen stroomwegen en erftoegangswegen. Gedeeltes van de N319 (Ruurlo-Groenlo) en de N315 (Ruurlo-Borculo) kennen een duurzaam veilige vormgeving voor een ontsluitingsweg. Het uitwisselen vindt plaats op rotondes en niet op de tussengelegen wegvakken. De ontsluitingsweg is daarbij voorzien van een parallelweg, waarop alle woon- en bedrijfsaansluitingen ontsloten zijn.

Erftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven. Dit betreft alle manoeuvres die nodig zijn voor het bereiken van particuliere en openbare percelen, in en uitstappen en het laden en lossen van goederen. Op zowel wegvakken als de kruispunten is sprake van uitwisseling en moet de snelheid dus laag zijn

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0009.jpg"

Afbeelding 3.6 Wegenstructuur in Berkelland

3.5.3 Spoorverbinding

Berkelland is per spoor verbonden door middel van de lijn Zutphen-Winterswijk met een station in Ruurlo. Er rijden overdag twee treinen per uur en in de avond en op zondagen één trein per uur. Rond station Ruurlo liggen mogelijke ontwikkelingskansen.