direct naar inhoud van 3.7 Cultureel erfgoed
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.7 Cultureel erfgoed

Het geheel van zorg voor archeologie, monumentenzorg en zorg voor het cultuurlandschap heet erfgoedbeleid. De samenhang tussen deze onderwerpen gaat steeds meer een rol spelen bij vormgeving en ontwikkeling van de omgeving. Bovendien is bij gebouwde monumenten de aandacht sterk gericht op het vinden van economische dragers. Erfgoed speelt een steeds grotere rol in toerisme en economie. Monumenten (ook archeologische monumenten) worden daarom ook steeds vaker voor het publiek beleefbaar gemaakt.

Archeologie

De gemeente heeft een taak op het gebied van behoud van archeologisch waardevolle objecten of gebieden. Het uitgangspunt is behouden 'in situ', dat wil zeggen: bewaren van de archeologie, op de plek waar deze zich bevindt in de bodem. Wie de grond wil bewerken moet daarvoor toestemming hebben en mogelijk ook onderzoek laten doen om te bepalen of het gebied archeologische zaken herbergt. De Archeologische Beleidskaart van Berkelland geeft de meest waardevolle archeologische gebieden weer.

Monumenten en cultuurlandschap

De gemeente Berkelland telt 205 gemeentelijke monumenten en 107 rijksmonumenten.

Vooral in de kernen Neede (60), Ruurlo (49) en Eibergen (40) bevinden zich veel gemeentelijke monumenten. Het merendeel van de rijksmonumenten bevindt zich in Ruurlo (23), Borculo (22) en Eibergen (18). Alle kernen en kleine kernen hebben twee of meer rijksmonumenten.

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaat Berkelland met respect om met het cultureel erfgoed. Archeologie, monumenten en het cultuurlandschap zijn een inspiratiebron voor de inrichting en vormgeving.