direct naar inhoud van 3.9 Duurzaamheid
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

3.9 Duurzaamheid

Het klimaat verandert. Berkelland wil een bijdrage leveren aan het verminderen van energieverbruik en de uitstoot van CO2 (broeikasgas). Het besparen van energie bij

nieuwbouw of renovatie van woningen is een aandachtspunt.

Berkelland wil het aandeel duurzame energieproductie vergroten en alternatieve vormen van duurzame energie uit onder andere biomassa of zonne-energie stimuleren.

Berkelland stimuleert initiatiefnemers van innovatieve samenwerkingsverbanden en concepten en zorgt voor een voortvarende vergunningverlening van duurzame en innovatieve energiesystemen.