direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Algemeen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

Hoofdstuk 3 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt de gemeente Berkelland in het algemeen beschreven. Na een korte inleiding over de ligging van de gemeente en de algemene kenmerken wordt ingegaan op een belangrijk onderwerp voor de gemeente Berkelland in de toekomst, namelijk de demografische ontwikkelingen. Ook komt het beleid ten aanzien van wonen, economie, netwerken en recreatie en toerisme aan de orde.

Bronvermelding

  • Streekplan Gelderland 2005
  • Streekplanuitwerking zoekzones voor stedelijke functies en landschappelijke versterking
  • Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland
  • Woonvisie
  • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
  • Beleef het in Berkelland
  • Onderweg van 4 naar 1
  • Archeologische Beleidskaart
  • Regionale Woonvisie