direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Buitengebied
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

Hoofdstuk 4 Buitengebied

In dit hoofdstuk wordt de visie op het buitengebied van Berkelland beschreven.

De gemeente Berkelland heeft een groot buitengebied met een verscheidenheid aan landschappen en functies. Dit maakt het buitengebied interessant en aantrekkelijk voor zowel de eigen bewoners als (recreatieve) bezoekers.

Berkelland streeft naar een duurzame ontwikkeling van een enkelvoudige productieruimte naar een meervoudige gebruiksruimte. Dat betekent dat Berkelland de blijvende aandacht voor de landbouw zal aanvullen met aandacht voor verweving met andere functies in het buitengebied. Berkelland streeft naar een buitengebied met:

 • Een multifunctioneel duurzaam platteland;
 • Een agrarische sector met toekomstperspectief;
 • Betere sociaaleconomische omstandigheden voor landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken en daardoor meer leefbaarheid;
 • Een goede omgevingskwaliteit op het gebied van water, milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie;
 • Kwalitatief goede initiatieven (economisch, landschappelijk en maatschappelijk duurzaam) die tot uitvoering komen;
 • Betere samenwerking tussen diverse belanghebbenden en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Bronvermelding

 • Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland
 • LOP en Marke-werkboeken
 • Notitie van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied (Uitgangspuntennotitie voor het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Berkelland)
 • Ruimtelijke Visie LOG's Berkelland en Oost Gelre
 • Functies zoeken plaatsen zoeken functies
 • Streekplan Gelderland 2005 en herzieningen
 • Kaart Provincie Gelderland: Her-begrenzing EHS juli 2009
 • Waterplan Gelderland 2010-2015
 • Waterbeheerplan 2010-2015 Rijn en IJssel
 • Waterbeheerplan 2010-2015 Regge en Dinkel