direct naar inhoud van 5.1 Borculo
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

5.1 Borculo

Borculo grenst aan het Nationaal Landschap De Graafschap en is een stad met een klein historisch centrum, waar een heel eigen sfeer aanwezig is. Een centrum met potentie. De historische kern, sterke identiteit en het sfeervolle centrum maken Borculo ook toeristisch aantrekkelijk. In Borculo zijn diverse diensten aanwezig, waaronder het gemeentehuis. Ook beschikt Borculo over diverse musea. Het winkelaanbod is zeer gedifferentieerd en de kwaliteit is goed. Voor de dagelijkse inkopen zijn de inwoners van Borculo sterk georiënteerd op de eigen winkelvoorzieningen. Van nature heeft Borculo de meeste uitstraling van alle kernen en een sterke identiteit. Van oudsher trekt de Berkel toeristen naar Borculo. Toerisme speelt daarom een belangrijke rol in deze stad

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0017.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0018.jpg"

5.1.1 Ontwikkelingen

Borculo: Sfeervol met een historisch stadscentrum

Voor Borculo wordt apart een structuurvisie voor het centrumgebied opgesteld.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor Borculo weergegeven tot 2025

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0019.jpg"

5.1.2 Kansen voor de toekomst

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0020.jpg"

In de schets van de kern Borculo zijn de ruimtelijke potenties weergegeven die al zichtbaar maar ook onzichtbaar aanwezig zijn. Het potentieel is het historische centrum met de loop van de Berkel. Juist de Berkel heeft een groot potentieel, als één van drie dragers en als bindend element van de gehele gemeente.

De Berkel kent rond Borculo verschillende gedaanten. Op plekken is zij onderdeel van het landschap op andere plekken is zij opgenomen in het stedelijk gebied. Iedere plek vraagt om een andere uitstraling met de daarbij behorende ruimtelijke kwaliteit. Een van de opgaven is dan ook om deze ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven die recht doet aan de Berkel.

Ook het ervaren van het buitengebied vanuit het stedelijk gebied is een kwaliteit die gekoesterd moet worden. Daar waar mogelijk moet deze potentie verder uitgebouwd worden. Te denken valt aan de wegen die de entree vormen naar het centrum maar ook bij nieuwe bouwopgave.

Borculo heeft een centrum met potentie en is toeristisch aantrekkelijk. Dit kan verder ondersteund en versterkt worden. Ten opzichte van de andere kernen heeft Borculo de meeste uitstraling en identiteit. Hier liggen opgaven voor in de toekomst om dit verder te ondersteunen en te versterken.