direct naar inhoud van 5.3 Neede
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

5.3 Neede

De kern Neede grenst direct aan het buitengebied van de gemeente en ligt op de grens met Twente en aan de voet van de Needse Berg. Neede is een dynamisch dorp met een groot onderwijsaanbod op regionaal niveau. Het woningaanbod is divers. De sociale cohesie en het verenigingsleven zijn sterk in Neede. De kern kent weliswaar geen echt aantrekkelijk centrum en winkelgebied, maar heeft de wens een echt dorpshart te ontwikkelen. De winkelvoorzieningen in Neede bieden voldoende aanbod voor de dagelijkse boodschappen. Inwoners zijn dan ook georiënteerd op het eigen winkelapparaat, maar ook op de winkelvoorzieningen in Eibergen en Haaksbergen.

Gelegen in het coulisselandschap is de omgeving van Neede ook zeer natuurlijk, een rustige omgeving met diverse mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Een druk bezocht evenement in Neede is de nationale jammarkt, die inmiddels nationale en internationale bekendheid geniet.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0025.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0026.jpg"

5.3.1 Ontwikkelingen

Neede: Rust en pure natuur

Cruciale ontwikkelingen voor de toekomst van Neede zijn de realisatie van de N18 en het project Neede VIP. Versterken van de identiteit van Neede door inzetten op deze ontwikkelingen is van belang. De resultaten van het project Neede VIP zijn in de Contournota uitgewerkt. In de Dorpsvisie staan de volgende ontwikkelingen aangegeven:

  • Woonklimaat: woningbouw gericht op jongeren en ouderen;
  • Jongeren en onderwijs: kansen voor beroepsonderwijs en een onderwijsplein;
  • Welzijn en zorg: aandacht voor sociale voorzieningen en bereikbaarheid per openbaar vervoer;
  • Economie en bedrijvigheid: goed vestigingsklimaat en voldoende werkgelegenheid, ontwikkeling van een dorpshart;
  • Verkeer en vervoer: routing en verkeer in het centrum zijn belangrijke elementen;
  • Vrije tijd: combineren van recreatie en toerisme met kleinschalige attracties, horeca en detailhandel.

Op het gebied van woningbouw is een kwaliteitslag noodzakelijk. In de wijk De Berg wordt aan wijkontwikkeling/herstructurering gedaan. Ook een impuls aan de winkelstraat en detailhandelstructuur in Neede is van belang. De N18 kan voor nieuwe impulsen zorgen.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor Neede weergegeven tot 2025

.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0027.jpg"

5.3.2 Kansen voor de toekomst

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0028.jpg"

Een kenmerk van Neede is de 'harde' begrenzing van het bebouwde gebied naar het landschap. Aan de noordzijde is dit door een verhoogde weg en aan de zuidzijde door de bomenrijen. De harde begrenzing wordt op een aantal plaatsen doordrongen door landschap al dan niet in combinatie met infrastructuur.

De groene inprikkers zorgen ervoor dat Neede niet helemaal als een enclave in het landschap ligt. Ook voor de bewoners zijn dit belangrijke uitlopers die er voor zorgen dat er snelle verbindingen zijn en blijven naar het buitengebied. In de structuur van Neede ligt een verborgen potentie om een extra 'groenlaag' aan te brengen door de belangrijkste hoofdwegen tot aan het centrum een groen karakter te geven. Deze groene hoofdroutes komen in het nieuwe hart van Neede. Hiervoor dienen de voorzieningen meer geconcentreerd te worden, waardoor Neede daadwerkelijk een hart krijgt in plaats van het huidige lint. Dit hart kan worden benadrukt door een carré van bomenrijen, waardoor een groen hart ontstaat.