direct naar inhoud van 5.4 Ruurlo
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

5.4 Ruurlo

De aanwezigheid van station Ruurlo, landgoederen en veel bos, maakt Ruurlo tot een aantrekkelijk woongebied. Ruurlo is hiermee in staat mensen van buiten de regio te trekken. Het winkelaanbod in het centrum van Ruurlo is in overeenstemming met de verwachtingen van de klant. Voor de dagelijkse aankopen zijn de inwoners van Ruurlo sterk georiƫnteerd op het eigen winkelapparaat.

De kern Ruurlo wordt omgeven door bossen, akkers, weilanden en boerderijen en grenst aan Nationaal Landschap De Graafschap. De omgeving van Ruurlo biedt diverse mogelijkheden voor wandel- en fietstochten of een rit te paard. Verder is Ruurlo bekend om het grootste heggendoolhof ter wereld met een oppervlakte van 8.740 vierkante meter.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0029.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0030.jpg"

5.4.1 Ontwikkelingen

Ruurlo: Een dorp 'op stand'

Ruurlo is toeristisch-recreatief aantrekkelijk en zal zich verder ontwikkelen in deze richting. De Ontwikkelingsvisie van Ruurlo zal geactualiseerd worden.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor Ruurlo weergegeven tot 2025

.afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0031.jpg"

5.4.2 Kansen voor de toekomst

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0032.jpg"

Oorspronkelijk was Ruurlo verweven met het landschap. In de loop der jaren is de verwevenheid met dit landschap onder druk komen te staan. Aan de oostzijde is deze verwevenheid met het landschap zelfs verloren gegaan. Dit laat zich zien door een 'harde' groene grens in de vorm van een geluidswal, wat in schril contrast staat met het landschap aan de andere zijde van de rondweg. Dit contrast is echter ook een potentie. Namelijk Ruurlo met zijn twee gezichten. Hiervoor dient aan de westzijde wel gekozen te worden voor een maximale verwevenheid van het landschap met het bebouwde gebied. Een ander belangrijk element is de groene as die vanaf de zuidzijde via de Blikmansweide en de sportvelden naar het buitengebied loopt. Deze 'groene long' is de verbinding van Ruurlo met het landschap. Deze groene as vormt onderdeel van het plan Leusinkbrink. De verdere ontwikkeling van dit plan kan en dient in te spelen op deze 'groene long'. Het behouden van de groene long is van betekenis voor Ruurlo maar heeft nog meer toegevoegde waarde voor de toekomstige bewoner van het plan Leusinkbrink. Deze 'groene long' is belangrijk voor de verbinding van Ruurlo met het landschap. De oostzijde van de Blikmansweide heeft potenties om Ruurlo aan deze zijde een nieuw gezicht te geven, in combinatie met het station. Deze potentie kan zijn vervolg krijgen in het achterliggende gebied. Hier bevinden zich nu voornamelijk bedrijven. Een combinatie van wonen en werken in de nabijheid van het station is hier mogelijk.

De bedrijvigheid van Ruurlo bevindt zich aan de zuidoost zijde van de kern met nieuwe ontwikkelingen ten zuiden van het spoor. Bij de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid moet er, net als bij de woningbouw aan de noordwestzijde, voor gezorgd worden dat een verwevenheid ontstaat tussen bebouwing en landschap.