direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Grote kernen
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

Hoofdstuk 5 Grote kernen

In dit hoofdstuk worden de vier grote kernen van de gemeente Berkelland beschreven. Van elke kern wordt een beschrijving gegeven en worden de ontwikkelingsrichtingen aangegeven. Tot slot wordt in tekst en schets de kansen voor de toekomst aangegeven.

De grote kernen maken deel uit van één of meerdere hoofdruimtelijke dragers. Deze dragers geven de dorpen een identiteit. Elke kern is op een andere manier ontstaan en heeft zijn eigen karakter. Wonen is voor elke kern een belangrijke functie. Naast het wonen zijn Eibergen en Neede voornamelijk economisch getint, wat versterkt wordt door de N18. Eibergen is een concentratie van culturele voorzieningen. Ruurlo is voornamelijk toeristisch-recreatief georiënteerd en Borculo kenmerkt zich door toerisme/recreatie en bestuur. afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0016.jpg"

In alle kernen gaat inbreiding voor uitbreiding, los van de zoekzones, aan de randen. Bij inbreiding dient echter wel aandacht besteed te worden aan de ruimtelijke kwaliteit van de kernen. Het is niet gewenst dat alle laatste groene plekken in de kernen worden opgevuld met woningbouw.

Bronvermelding

  • Streekplan Gelderland 2005
  • Woonvisie
  • Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan
  • Beleef het in Berkelland
  • Onderweg van 4 naar 1
  • Neede VIP/Dorpsvisie
  • Een blik op Neede 2020
  • Ontwikkelingsvisie Ruurlo