direct naar inhoud van 6.3 Rekken
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

6.3 Rekken

Rekken ligt als een van de kernen het dichtst bij de Duitse grens. Rekken is evenals Beltrum een korte periode (1651) een zelfstandige gemeente geweest. Bij Rekken stroomt - vanuit Duitsland - de Berkel Berkelland binnen. Het riviertje snijdt het dorp in tweeën. Het noordelijk deel omvat het op een natuurlijke verhoging gelegen oude dorpsgebied met de uit 1379 stammende protestantse Antoniuskerk. Het zuidelijk deel van Rekken met de eind 19e eeuw gebouwde RK-kerk, wordt ook wel 't Kip genoemd. Typerend voor het dorp is ook de Beltmolen die in de kern staat. In het buitengebied van Rekken bevinden zich ook de tbs-kliniek Oldenkotte, jeugdinrichting Rentray en Tactus verslavingszorg. Ook in Rekken is de gemeenschap hecht. Jaarlijks spant men zich met vele buurten in om een schitterend bloemencorso te organiseren met aansluitend een volksfeest. Tijdens de bloemencorso zijn er nauwe contacten met de Duitse buurgemeente Vreden. Het dorp beschikt over een basisschool, een café/zalencentrum en een aantal kleine bedrijven in en nabij de kern.

Ontwikkelingen

Uitgangspunt is het behouden van het dorpskarakter en de doorkijkjes in het dorp. Rekken heeft potentie om zich op toeristisch gebied verder te ontwikkelen vanwege de ligging nabij de Duitse grens.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300_0036.jpg"