direct naar inhoud van 7.2 Deventer Kunstweg
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

7.2 Deventer Kunstweg

Om de bereikbaarheid van het RBT De Laarberg in westelijke richting te verbeteren is het zeer gewenst dat de Deventer Kunstweg wordt opgewaardeerd. Op de Structuurvisie plankaart staan twee tracésuggesties voor de Deventer Kunstweg aangegeven. De aansluiting op de A1 via de Deventer Kunstweg is een essentieel aspect voor de gewenste ontwikkeling van het RBT De Laarberg.

Verkeer van en naar het RBT De Laarberg in westelijke richting zal ook in een ongewijzigde wegensituatie in toenemende mate gebruik gaan maken van de Deventer Kunstweg.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid staan onder druk. Bij de realisatie van het RBT De Laarberg-west is een opwaardering van de Deventer Kunstweg tot provinciale weg zeer gewenst. Overleg met de provincie hierover moet nog worden opgestart.