direct naar inhoud van Voorwoord
Plan: Structuurvisie Berkelland 2025
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300

Voorwoord

Voor u ligt de Structuurvisie Berkelland 2025. De Structuurvisie laat in grote lijnen zien hoe Berkelland zich tot het jaar 2025 zal gaan ontwikkelen. De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, economie, landbouw, infrastructuur, natuur en landschap en recreatie voor de komende jaren hebben in de Structuurvisie allemaal hun plek.

Met de Structuurvisie Berkelland 2025 oogsten wij ook de resultaten van vijf jaar gemeente Berkelland. In de periode tussen 2005 en 2010 hebben wij als gemeente heel veel beleid vanuit de voormalige gemeenten Ruurlo, Borculo, Eibergen en Neede samengevoegd, vernieuwd, of verder uitgewerkt. Al deze visies, uitgangspunten en plannen zijn in de Structuurvisie Berkelland 2025 opgenomen. Bijvoorbeeld de Woonvisie, de Ruimtelijke Visie Buitengebied Berkelland en de Notitie van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied, het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en Beleef het in Berkelland (toerisme en recreatie). Maar ook het beleid van samenwerkingspartners als Regio Achterhoek, provincie Gelderland en de waterschappen staat in de structuurvisie.

Veel goed voorwerk was al gedaan: de Structuurvisie is voor een groot deel gebaseerd op 'bestaand beleid met een nietje erdoor'. Maar dat niet alleen. Er staan belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel. De aanleg van de N18, de demografische ontwikkelingen en een veranderend buitengebied vragen om een visie op Berkelland als geheel, voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is de visie het uitgangspunt voor de nieuwe bestemmingsplannen.

De Structuurvisie Berkelland 2025 zet onze ruimtelijke koers uit: met de resultaten van de afgelopen vijf jaar als vertrekpunt en met de blik op de toekomst van Berkelland in 2025 gericht.

Leo Scharenborg,

Wethouder Ruimte, Wonen, Recreatie en Toerisme