direct naar inhoud van Artikel 30 Algemene aanduidingsregels
Plan: Borculo, Centrum 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100

Artikel 30 Algemene aanduidingsregels

30.1 Geluidszone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidszone - industrie' geldt dat die gronden naast de andere aangewezen bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.

30.1.1 Bouwregels

Op de voor 'geluidszone - industrie' aangewezen gronden is het oprichten van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet toegestaan.

30.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 30.1.1 als:

  • a. de basisbestemming hiervoor de mogelijkheid toelaat; en
  • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige geluidsruimte; en
  • c. de geluidsbelasting van het industrieterrein op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder, dan wel de verkregen hogere grenswaarde.