direct naar inhoud van Artikel 32 Algemene wijzigingsregels
Plan: Borculo, Centrum 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100

Artikel 32 Algemene wijzigingsregels

32.1 Wijzigingsbevoegdheid
32.1.1 Wijziging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen te wijzigen, ten aanzien van de plaats van de bestemmingsgrenzen, voor zover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk als de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

32.1.2 Procedure

Voor een wijziging van het bestemmingsplan geldt de in 33.2 genoemde voorbereidingsprocedure.