direct naar inhoud van REGELS
Plan: Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2021-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20210008-0100

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2021-1 (Kooweide 1) met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBCL20210008-0100 van de gemeente Berkelland;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPBCL20210008-0100.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 moederplan

het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPBCL20090011-1000.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Herziening bestemmingen

2.1 Herzien van het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan herziet het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011", zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPBCL20090011-1000 en vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland op 11 september 2012, kenmerk 17, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPBCL20210008-0100.

2.2 Van toepassing planregels moederplan

De planregels van het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011", zoals genoemd in 2.1, zijn van toepassing op dit bestemmingsplan.

Daarbij gelden voor dit plan specifiek de bestemmingen "Wonen", "Waarde - Archeologische Verwachting 1" en "Waarde - Archeologische Verwachting 2".

2.3 Wijzigen van artikel 24 van het moederplan

Het artikel 24.2.1, onder b, sub 2 van de regels van het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011" te wijzigen naar:

'minimum breedte' vrijstaande woningen en woningen van het type twee-onder-een-kap mogen worden gebouwd met een minimale breedte van 5 meter, waarvoor geldt dat het gezamenlijke aantal woningen in de gezamenlijke bouwvlakken met de aanduiding 'minimum breedte' niet meer mag bedragen dan 20, terwijl tevens voor de nog te bouwen vrijstaande en dubbele woningen geldt dat bij elke woning twee parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd en in stand worden gehouden;.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2021-1  
(Kooweide 1).

Het bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2021-1 (Kooweide 1) heeft van 15 juli tot en met 25 augustus 2021 in ontwerp ter inzage gelegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 23 november 2021

, voorzitter.

, griffier.