direct naar inhoud van 2.4 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

2.4 Vigerend bestemmingsplan

Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Eibergen (zie bovenste afbeelding einde hoofdstuk). Daarnaast is er in 2004 herziening XXII vastgesteld (zie de onderste afbeelding).

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Eibergen

De bestemmingen die voor het plangebied gelden zijn:

- Agrarisch gebied met landschapswaarden

- Bos- en Natuurgebied

- Bijzondere Instelling

De gronden met de bestemming "Agrarisch gebied met landschapswaarden" zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf, de bescherming van landschapswaarden, de extensieve dagrecreatie, de bescherming van karakteristieke bebouwing.

De gronden met de bestemming "Bos- en natuurgebied" in de bestemmingscategorie B (bos) zijn bestemd voor de houtproductie alsmede de bescherming van landschapswaarden en ondergeschikt hieraan extensief dagrecreatief gebruik.

De gronden met de bestemming "Bos- en natuurgebied" in de bestemmingscategorie Bn (bos met natuurwaarden) zijn bestemd voor de bescherming van landschapswaarden en ondergeschikt hieraan de houtproductie en het extensief dagrecreatief gebruik.

De gronden met de bestemming "bijzondere instelling" zijn bestemd voor een gebruik ten behoeve van de Van Ouwenaller-vereniging (sociaal-maatschappelijke hulpverlening) alsmede de bescherming van landschapswaarden.

Herziening XXII

Hierin zijn twee bestemmingen benoemd:

- Justitiƫle jeugdinrichting open behandeling

- Justitiƫle jeugdinrichting gesloten behandeling

De gronden met deze bestemmingen zijn bestemd voor een gebruik ten behoeve van de open respectievelijk open en gesloten behandeling van jongeren die door het ministerie van Justitie, als strafmaatregel, in de inrichting Rentray zijn geplaatst.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0013.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0014.jpg"