direct naar inhoud van 5.9 Onderwijs
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

5.9 Onderwijs

Op het terrein staat een onderwijsinstelling. Deze is op dit moment in gebruik voor de jongeren die nu op het terrein verblijven. Op korte termijn gaat LSG-Rentray de volgende interne doelgroepen onderwijs aanbieden in deze onderwijsinstelling:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (verder genoemd AWBZ) cliĆ«nten, het gaat om 48 leerlingen inclusief 8 crisisplaatsen. Zij worden allen behandeld en verblijven op het terrein;
  • 12 AWBZ plekken die nog nader in te vullen zijn.

Daarnaast gaat er ook onderwijs worden aangeboden aan externe doelgroepen. Dit betreft:

  • regionale leerlingen met een cluster 4 indicatie, dit zijn kinderen die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden;
  • regionale leerlingen die gedragsmatig uitvallen in het cluster 3 (scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met epilepsie) en 4 onderwijs, krijgen door gedragsproblemen een cluster 4 indicatie.

In de toekomst is er mogelijk ook plaats voor de volgende doelgroepen (deze spelen in op de behoefte van de gemeente Berkelland):

  • leerwerkbedrijf: arbiedstoeleiding voor uitkeringsgerechtigde jongeren in de regio zoals bedoeld in Wet Investeren in Jongeren (WIJ);
  • naschoolse opvang probleemjongeren (buiten reguliere lestijden);
  • branchegerichte cursussen en opleidingen voor volwassenen (buiten reguliere lestijden).

Hierbij worden door LSG Rentray 4 stromingen gehanteerd:

1. scholing / educatie (diplomagericht);

2. arbeidstoeleiding;

3. dagactiviteiten;

4. branche gerichte opleidingen en cursussen buiten de reguliere schooltijden.

De onderwijsinstelling wordt niet gezien als een open en/of gesloten behandeling. Daarom vallen de onderwijsplaatsen niet onder de genoemde 128 plaatsen voor open en gesloten behandeling.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000_0019.jpg"