direct naar inhoud van 7.1 Inleiding
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

7.1 Inleiding

Verevening is een bijdrage ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving, die door de overheid wordt gevraagd aan de initiatiefnemer bij functieverandering. Verevening wordt daarom ook wel ontwikkelingsbijdrage of ruimtelijke kwaliteitsbijdrage genoemd. De vereveningsbijdrage kan, afhankelijk van de locatie van het gebied, bestaan uit behoud en beheer van bepaalde waarden, dan wel de totstandbrenging van nieuwe natuurwaarden die de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving ten goede komen.

De afspraken met de initiatiefnemer worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit is een bevoegdhedenovereenkomst waarbij het gemeentebestuur planologische medewerking toezegt (inspanningsverplichting) en de initiatiefnemer zich verplicht de overeengekomen vereveningsmaatregelen uit te voeren of te laten uitvoeren. De overeenkomst is onderdeel van de belangenafweging die plaatsvindt bij het besluit tot medewerking.

De verevening ten behoeve van fase 2, betreft de huidige panden aan de Dr. W.L. Slotlaan en omgeving. Om een exact vereveningsvoorstel te kunnen formuleren zijn de betrokken gebouwen en locaties beoordeeld. Hierbij heeft een afweging plaatsgevonden of het gebouw kan worden hergebruikt, een functieverandering kan krijgen of dat sloop en teruggave aan de natuur zal plaatsvinden.

Fase 3 betreft afronden bebouwing. Verevening ten behoeve van fase 3 zal kunnen geschieden door op een andere locatie vervangende landbouwgrond of natuur te creƫren.