direct naar inhoud van 7.3 Geschikt voor verevening
Plan: Panovenweg Dr. Slotlaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20090021-1000

7.3 Geschikt voor verevening

De in de 7.2 genoemde tabel groen gemarkeerde objecten komen ter beschikking voor het vereveningsvoorstel. De sporthal (nr. 13) en het kruisgebouw (nr. 14) maken onderdeel uit van de nieuwe unilocatie en blijven daarmee in eigendom van LSG Rentray. De garageboxen aan de Panovenweg 22 en het pand Berkenoord aan de Panovenweg 26 zijn al gesloopt en komen daardoor niet in aanmerking voor het vereveningsvoorstel.

Voor de panden die in aanmerking komen voor verevening is op basis van de beoordeling op de kaart 'panden verevening' aangegeven of deze worden gesloopt of dat een functiewijziging plaatsvindt. Indien gekozen wordt voor slopen, wordt de bestemming gewijzigd in Agrarisch-Landschapswaarde. In de overige gevallen wordt gekozen voor de bestemming Wonen met de mogelijkheid om dit te combineren met werken.