direct naar inhoud van 1.3 De bij het plan behorende stukken
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

1.3 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan “Haarlo, Dorp 2011” in de gemeente Berkelland bestaat uit de volgende stukken:

  • Verbeelding (plankaart), schaal 1:1.000, tekeningnummer NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000.
  • Planregels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de onder het plan vallende gronden en opstallen aangegeven. In de planregels zijn de regels opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving zijn opgenomen. Bovendien wordt de juridische opzet van het plan toegelicht en wordt verslag gedaan van de inspraak- en overlegprocedure.