direct naar inhoud van 2.2 Geschiedenis
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

2.2 Geschiedenis

Het dorp Haarlo, toen nog buurtschap, wordt voor het eerst genoemd in de goederenlijst van graaf Hendrik van Dahl, heer van Diepenheim, uit 1188. Daarin is sprake van het huis Lusinc bij Haarlo. Veel Haarlose goederen worden voor het eerst genoemd in het "liber catenatus" van het Stift Vreden, dat grootgrondbezitter was in Haarlo. Dit goederen- en inkomstenregister van het kapittel van het Stift Vreden is aangelegd vóór 1340.

De andere grootgrondbezitter in Haarlo was de heer van Borculo, met onder andere de goederen Vorkink, Geerdink, Assink en Bussink. Het Buurschap hoorde destijds bij het kerspel Eibergen. In 1383 werd in Haarlo een kapel opgericht. Pas in het midden van de 19e eeuw werd Haarlo uit het kerspel Eibergen losgemaakt. Bestuurlijk werd Haarlo waarschijnlijk in de 15e of 16e eeuw ondergebracht in de voogdij Geesteren. In de Bataafs-Franse tijd werd door Eibergen een vergeefse poging ondernomen om Haarlo bestuurlijk weer onder Eibergen te voegen. Het Buurschap Haarlo bleef met de inmiddels tot gemeente verheven voogdij Geesteren verenigd. Het volgde het lot van deze gemeente toen in 1817 de samenvoeging volgde met de gemeente Borculo, bestaande uit de stad Borculo en buurschap Dijkhoek, in de nieuwe gemeente Borculo.

In 2005 werd deze gemeente als gevolg van een gemeentelijke herindeling samengevoegd met de buurgemeenten Eibergen, Neede en Ruurlo tot de gemeente Berkelland.