direct naar inhoud van 4.5 Monumenten
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

4.5 Monumenten

In het plangebied bevinden zich rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Gemeentelijke monumenten kunnen door een gemeentebestuur worden aangewezen. Dit kan op vrijwillige basis van de eigenaar.

De rijksmonumenten worden beschermd door de Monumentenwet (1988). Met monumenten worden alle 'onroerende zaken' bedoeld. Tot die onroerende zaken horen gebouwen en objecten, zoals vaarten, bruggen, wegen, bomen en pleinen, die tenminste vijftig jaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun cultuurhistorische betekenis. Een monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan deze regels voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Daarnaast is het mogelijk bepaalde delen van een stad of dorp, waar in ieder geval één monument staat, aan te wijzen als beschermd stads- of dorpsgezicht. Door die bescherming wordt geprobeerd de historisch gegroeide structuur van een stad of dorp te handhaven.

In onderstaande tabel zijn de gemeentelijke monumenten weergegeven.

Adres   Omschrijving   Naam  
Eibergseweg 4 7273 SRHaarlo   woonhuis   pastorie NH kerk  

In onderstaande tabel zijn de rijksmonumenten weergegeven.

Adres   Omschrijving   Naam  
Wolinkweg 19 7273 SL Haarlo   kerk   kerkgebouw "Kluntjespot"  
Wolinkweg 19 7273 SL Haarlo   orgel   een klaviers kabinetorgel