direct naar inhoud van 5.4 Bedrijvigheid
Plan: Haarlo, Dorp 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPHLO20090015-1000

5.4 Bedrijvigheid

Land- en tuinbouwbouw Kamminga aan de Borculoseweg is als bedrijvigheid aanwezig, verder is er nagenoeg geen bedrijvigheid in Haarlo. Voor zover de bestaande bedrijven behoren tot de toegelaten categorie dan wel specifiek zijn bestemd, zijn de bebouwingsmogelijkheden en het gebruik afgestemd op de ruimtelijke situatie ofwel vormt een bebouwingspercentage de bovengrens van de uitbreidingsmogelijkheden.

Voorkomen moet worden dat bedrijven uit kunnen groeien tot productiebedrijven, die noch in milieuopzicht noch qua schaal passen in deze kernen. Voorwaarde voor de toelaatbaarheid van een eventuele uitbreiding dan wel van een andere (vervangende) activiteit is de aanvaardbaarheid voor de omgeving uit een oogpunt van milieu. Voor de bepaling van de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten is gebruik gemaakt van de uitgave "Bedrijven en milieuzonering", handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk (2009). In deze uitgave zijn de bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan de afstand ten opzichte van een rustige woonwijk. In de toelichting op de regels hierop nader ingegaan.