direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 10 Verkeer - Verblijfsgebied

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, pleinen en voet- en fietspaden;
 • b. markten;
 • c. parkeervoorzieningen, waaronder ook garageboxen;
 • d. picknickplaatsen;

met daarbij behorende:

 • e. gebouwen, alleen in de vorm van garageboxen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • h. fietsenstallingen;
 • i. ondergrondse afvalvoorzieningen;
 • j. bermen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. speelvoorzieningen;
 • m. water;
 • n. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. doeleinden van openbaar nut.
10.2 Bouwregels

Op de voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

10.2.1 Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag maximaal 5 meter bedragen;
 • d. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan mogen gehandhaafd blijven.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 6 meter bedragen;
 • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte maximaal 8 meter bedragen.