direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene wijzigingsregels
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 27 Algemene wijzigingsregels

27.1 Wijzigingsbevoegdheid
27.1.1 Wijziging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen te wijzigen, ten aanzien van de plaats van de bestemmingsgrenzen, voor zover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk als de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.

27.1.2 Procedure

Voor een wijziging van het bestemmingsplan geldt de in artikel 28.2 genoemde voorbereidingsprocedure.