direct naar inhoud van Artikel 30 Slotregel
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

Artikel 30 Slotregel

Deze planregels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011.

Het bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011 heeft van 25 april 2012 tot en met 5 juni 2012 in ontwerp ter inzage gelegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 11 september 2012.

De griffier,   De voorzitter,