direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Borculo, Bedrijventerreinen 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBCL20110003-1000

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het bestemmingsplan Borculo, Bedrijventerreinen 2011 is onderdeel van de actualisatieopgave van de gemeente Berkelland. Het doel is om voor juli 2012 de bestemmingsplannen voor alle bedrijventerreinen binnen de gemeente vastgesteld te hebben. Er dient sprake te zijn van uniforme, actuele en gedigitaliseerde bestemmingsplannen die in overeenstemming zijn met het ruimtelijk beleid van Berkelland en de vereisten volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Op deze wijze beschikt de gemeente op termijn weer over een doelmatig en passend planologisch regime, dat aan de inwoners en gebruikers voldoende rechtszekerheid biedt over hun rechten en plichten. De gemeente krijgt hiermee een instrument in handen om gewenste en ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te sturen en te beheersen.

Er zijn vrijwel geen nieuwe ontwikkelingen in dit bestemmingsplan opgenomen (conserverend bestemmingsplan).