direct naar inhoud van Artikel 12 Slotregel
Plan: Buitengebied, FPC Oldenkotte 2010
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB20100005-1000

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, FPC Oldenkotte 2010'.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………