Gemeente Berkelland

 

Bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk 15 Neede 2011

 

Bijlagen bij de toelichting:

 

1. Landschappelijke inpassing bij functieverandering Kieftendijk, Fam. Bauwhuis, Buro Collou, Eibergen, 2011 2012

2. Rapport groepsaccommodaties in Berkelland en in de regio, LTO Noord Advies, 14 februari 2011

3. Natuurtoets Kieftendijk, Tauw, 12 januari 2010

4. Verkennend bodem- en asbestonderzoek Kieftendijk, Tauw, 12 januari 2010

5. Asbestinventarisatie Schuren Kieftendijk, Tauw, 19 november 2009

6. Notitie milieuaspecten, gemeente Berkelland, 2 maart 2009

7. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek, Synthegra BV, 7 juli 2010

8. Raadsvoorstel en -besluit van 26 februari 2013