Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

Artikel 17 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
 
Regels bestemmingsplan Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012.
 
Het bestemmingsplan Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012 heeft van 03-04-2013 tot en met 14-05-2013 in ontwerp ter inzage gelegen.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 17-09-2013.

   
, voorzitter.

    
, griffier.