Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. kleinschalig gebruik voor agrarische doeleinden;
met daarbij behorende:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 2. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 3. verblijfsgebied;
 4. paden en verhardingen;
 5. parkeervoorzieningen;
 6. speelvoorzieningen;
 7. water;
 8. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 9. doeleinden van openbaar nut.
3.2 Bouwregels
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde mag de bouwhoogte maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:
 1. verlichtingsarmaturen waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 2. speelvoorzieningen waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen.