Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

2.6 Plangebied

 
De voorkant van het plangebied ligt centraal in het dorp tegenover 'het groene hart' langs de Van Bevervoordestraat. De bebouwing bestaat uit een aantal vrijstaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, die gezien vanaf de Van Bevervoordestraat in schaal en afmetingen steeds groter worden. Op het terrein is momenteel Mensink Bosbouw gevestigd. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden gedeeltelijk gebruikt voor de stalling van caravans. Het centrale deel van het plangebied is onbebouwd. Op het meest oostelijke deel van het plangebied staat een vervallen voormalige boerderij (Van Bevervoordestraat 8 – boerderij Korthof).
 
Bebouwing van het plangebied langs de Van Bevervoordestraat. 
 
Voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in het plangebied.
 
De verbinding tussen het dorp en het landschap ten noorden ervan is verloren gegaan door de bouw van de steeds grotere agrarische bedrijfsgebouwen, aanleg van de nieuwbouwbuurt Teeuwland en de verdichting van het bebouwingslint langs de Van Bevervoordestraat. Door de uitplaatsing van het bosbedrijf komt er ruimte vrij om de binding met het landschap op vergelijkbare wijze als ten zuiden van de kerk weer opnieuw vorm te geven. Verder biedt de sloop van de gebouwen en de herinrichting van het terrein de mogelijkheid de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke dorpsrand van Gelselaar te verbeteren.
 
De achterkant van het plangebied, gezien vanuit het buitengebied.
 
Kadastrale kaart van een deel van Gelselaar. Het plangebied is begrensd door een bolletjeslijn.
 
Het plangebied is aan de westzijde marginaal opgerekt ten opzichte van het ontwerpplan. Gebleken is, dat het oostelijk deel van het perceel gemeente Geesteren sectie I nr. 1392 is bestemd als “Tuin” vanuit het bestemmingsplan “Gelselaar Dorp 2010”. De grond aan weerszijden van dit strookje is van dezelfde eigenaar en bestemd als “Wonen” waarop de bouw van bijgebouwen mogelijk is. Op de bestemming “Tuin” is dat niet toegestaan. Terwille van een effectief ruimtegebruik wordt deze bestemming “Tuin” aangepast in “Wonen”. Dit berust niet op ruimtelijke bezwaren.