Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

5.1 Inleiding

 
In dit hoofdstuk worden aan de hand van het milieuadvies van de gemeente Berkelland (datum: 22 november 2011) de relevante milieu- en omgevingsaspecten beschreven. De aspecten bodem, flora en fauna en archeologie zijn afzonderlijk onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in dit hoofdstuk.