Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

5.3 Conclusie

 
Ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten zijn er geen belemmeringen die de verwezenlijking van het bouwplan in de weg staan.