Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gelselaar, Van Bevervoordestraat 20 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1859.BPGSL20120003-0100

7.2 Exploitatie

 
De Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening) gaat ervan uit dat bij het bestemmingsplan een exploitatieplan wordt vastgesteld tenzij het kostenverhaal anders verzekerd is. De voor dit bouwplan en bestemmingsplan te maken kosten, waaronder eventuele tegemoetkoming in schade, zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Deze is tevens grondeigenaar. Met deze partijen worden hierover bindende afspraken gemaakt, waaronder ook de verkoop door de gemeente aan de initiatiefnemer van de grond plus opstal aan de Van Bevervoordestraat 8. Dit perceel maakt nu onderdeel uit van het plangebied. Deze afspraken worden opgenomen in overeenkomsten tussen de initiatiefnemer en de gemeente Berkelland, die voor de vaststelling van het bestemmingsplan zijn afgerond. Om die reden maakt een exploitatieplan geen deel uit van dit bestemmingsplan.