direct naar inhoud van REGELS
Plan: Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100

REGELS

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a) met identificatienummer NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100 van de gemeente Berkelland;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 moederplan

het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011", bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20110009-0100.gml met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.4 verbeelding:
  • a. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a) bestaande uit de kaart met tekeningnummer NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100;
  • b. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a );

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Herziening bestemmingen

2.1 Herzien van het bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan herziet het bestemmingsplan "Neede, Centrum 2011", zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20110009-0100 en vastgesteld door de raad van de gemeente Berkelland op 26 juni 2013, kenmerk 19, overeenkomstig de wijze zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1859.BPNDE20180013-0100.

2.2 Van toepassing planregels moederplan

De planregels van het bestemmingsplan " Neede, Centrum 2011 ", zoals genoemd in 2.1 zijn van toepassing op dit bestemmingsplan.

Daarbij gelden voor dit plan specifiek de bestemmingen " Wonen ", " Tuin ", " Waarde - Archeologie 2 " en " Waarde - Archeologische Verwachting 2 ".

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1  (Nieuwstraat 51-57a).

Het bestemmingsplan Neede, Centrum 2011, herziening 2018-1 (Nieuwstraat 51-57a) heeft van 6 maart tot en met 16 april 2019 in ontwerp ter inzage gelegen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Berkelland, gehouden op 25 juni 2019

, voorzitter.

, griffier.