direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

1.1 Aanleiding

Dit bestemmingsplan is opgesteld om een herontwikkeling van sportpark 't Rikkelder in Ruurlo mogelijk te maken. Een eerste aanleiding voor deze herontwikkeling is de verplaatsing van de Katholieke Basisschool St. Willibrordus. Deze basisschool is nu gevestigd aan de Stationsstraat in Ruurlo. De huidige locatie biedt geen uitbreidingsmogelijkheden. Verder is het schoolgebouw verouderd en voldoet het niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is een concrete vraag naar een nieuw schoolgebouw. Vanuit deze vraag is gezocht naar een geschikte locatie om een basisschool te vestigen.

In deze zoektocht is sportpark 't Rikkelder in beeld gekomen als locatie om de basisschool te vestigen. Op dit moment bevinden zich op het sportpark 't Rikkelder in Ruurlo de voetbalvelden en voorzieningen van voetbalvereniging Ruurlo. In de nabije omgeving komen verschillende sociaal-maatschappelijke functies voor zoals een sporthal en een kulturhus. Bovendien ligt het sportpark op een gunstige locatie, centraal in Ruurlo en dichtbij woonwijken met veel schoolgaande kinderen. Tegelijkertijd biedt een herontwikkeling van het sportpark de voetbalvereniging de kans om te vernieuwen. Een tweede aanleiding voor deze herontwikkeling is dan ook de modernisering van de voorzieningen van de voetbalvereniging.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een schoolgebouw te bouwen langs de Nieuwe Weg. Hierin wordt de Katholieke Basisschool St. Willibrordus gevestigd. De mogelijkheid bestaat dat in dit schoolgebouw nog een tweede basisschool wordt gerealiseerd. Voor V.V. Ruurlo wordt het mogelijk de velden opnieuw in te richten, een nieuw kunstgrasveld aan te leggen en de voorzieningen te optimaliseren. Het is dan ook toegestaan om de nieuwe parkeervoorzieningen aan te leggen. Tot slot is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarmee op langere termijn de sportbestemming op de hoek Nieuwe Weg - Enkeerdlaan gewijzigd kan worden om een maatschappelijke bestemming toe te staan. Een volledige omschrijving van het plan staat in hoofdstuk 3.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000_0001.png"

Afbeelding 1:Ontwerpvoorstel herontwikkeling plangebied