direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

1.3 Geldend bestemmingsplan

Binnen de grenzen van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Leusinkbrink/Oostelijke Verbindingsweg'. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Ruurlo op 24 september 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 9 februari 1999. De gronden hebben hierin de bestemming 'sportvoorziening'. De gronden zijn daarmee bestemd voor sportieve recreatie in de open lucht. Het bebouwen en gebruiken van deze gronden voor scholen is in strijd met de geldende bestemming. Om de herontwikkeling van het sportpark mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien.

afbeelding "i_NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000_0003.jpg"

Afbeelding 3: Plankaart geldend bestemmingsplan Leusinkbrink/Oostelijke Verbindingsweg