direct naar inhoud van 2.1 Algemeen
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

2.1 Algemeen

De herontwikkeling van sportpark 't Rikkelder start met de herinrichting van de velden van voetbalvereniging Ruurlo. Hierdoor ontstaat er ruimte langs de Nieuwe Weg om een schoolgebouw te bouwen voor de Katholieke Basisschool St. Willibrordusschool (hierna Willibrordusschool). Het wordt mogelijk gemaakt om dit schoolgebouw later uit te breiden. Voor de langere termijn is bovendien een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op de hoek Enkeerdlaan – Nieuwe Weg een tweede gebouw voor maatschappelijke voorzieningen te bouwen. Tot slot wordt ten behoeve van zowel de voetbalvereniging als de gebruikers van de school een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Vervolgens wordt ingegaan op de plannen voor het nieuwe schoolgebouw, de voetbalvoorzieningen, de parkeerplaats en de wijzigingsbevoegdheid.