direct naar inhoud van 4.11 Verkeer
Plan: Ruurlo, Willibrordusschool en sportvelden 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPRLO20090009-1000

4.11 Verkeer

Het plan

De basisschool ligt aan de Nieuwe Weg, tussen de Fürstenauerstraat en de Enkeerdlaan. De school wordt voor auto's vanaf twee zijden bereikbaar. Door het aanwezige vrij liggende fietspad is een scheiding mogelijk tussen autoverkeer en fietsverkeer.

Aan de zijde van de Fürstenauerstraat worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De in- en uitstapplek bij de nieuwe school wordt over dit parkeerterrein bereikt. Ten noorden van de nieuwe school is ook een nieuwe in- en uitstapplek gepland, zodat de school ook via de Enkeerdlaan te bereiken is.

Parkeren

De huidige parkeerdruk in de Fürstenauerstraat wordt opgelost met de aanleg van 75 extra parkeerplaatsen ten zuiden van het nieuwe schoolgebouw. De ingang van het nieuwe parkeerterrein komt aan de Fürstenauerstraat, op de hoek met de Nieuwe Weg. De verwachting is dat de gebruikers van de parkeerplaats niet door de Fürstenauerstraat en Joostenkamp gaan rijden. De parkeerplaatsen zijn goed bereikbaar vanaf de Groenloseweg of Vordenseweg, via de Nieuwe Weg. Door de aanleg van de parkeerplaatsen worden geen nadelige effecten verwacht ten opzichte van de huidige situatie. Alleen bij grote evenementen blijft een hoge parkeerdruk mogelijk.

Autoverkeer van en naar de basisschool.

Voor de vestiging van de nieuwe school worden gemiddeld 200 voertuigenbewegingen per dag (mvtg/etm) verwacht. Het is moeilijk in te schatten van welke zijde de auto's komen aanrijden. Geschat wordt dat 60-90% vanaf de zijde Fürstenauerstraat komt en 10-40% vanaf de zijde Enkeerdlaan komt. Dat betekent voor de zijde Fürstenauerstraat maximaal 180 mvtg/etm extra en voor de zijde Enkeerdlaan maximaal 80 mvtg/etm extra. Volgens het verkeersmodel worden in 2020 op de Nieuwe Weg tussen de Groenloseweg en Fürstenauerstraat circa 2250 mvtg/etm verwacht. Op de Enkeerdlaan circa 1200 mvtg/etm. Door de vestiging van de basisschool ontstaat het volgende beeld:

  • Nieuwe Weg: maximaal 2250+180 = 2430 mvtg/etm
  • Enkeerdlaan: maximaal 1200+80 = 1280 mvtg/etm

Bij een eventuele uitbreiding van het schoolgebouw om de vestiging van een tweede basisschool mogelijk te maken, wordt uitgegaan van de volgende cijfers. Voor de twee scholen worden dan in plaats van 200 voertuigbewegingen per dag 400 voertuigbewegingen per dag verwacht. Wel kan dan worden uitgegaan van een meer evenredige verdeling van auto's vanaf de zijde Fürstenauerstraat als van de zijde Enkeerdlaan. Voor de zuidzijde 40-70% van het totaal van 400, voor de noordzijde 30-60% van het totaal van 400. Dit betekent voor de zijde Nieuwe Weg maximaal 280 mvtg/etm extra en voor de zijde Enkeerdlaan maximaal 240 extra. Dit leidt tot de volgende cijfers.

  • Nieuwe Weg: maximaal 2250+280 = 2530 mvtg/etm
  • Enkeerdlaan: maximaal 1200+240 = 1440 mvtg/etm

Beide straten zijn ingericht als Toegangstraat 50 km/uur en kunnen maximaal 5.000 mvtg/etm aan. De kruispunten en aansluitingen zijn hierop ingericht. De verwachte toename door de vestiging van een nieuwe basisschool en een eventuele uitbreiding van het schoolgebouw voor de vestiging van een tweede basisschool geeft daarmee geen problemen op de directe toegangstraten.

Langzaam verkeer van en naar de basisschool

Voor fietsers en voetgangers wordt het schoolgebouw uitstekend bereikbaar via de vrij liggende fietspaden langs de Nieuwe Weg. De oversteek door voetgangers van de Nieuwe Weg ter hoogte van de Fürstenauerstraat kan het beste aan de zijde van de busbaan genomen worden. Daarvoor wordt geen extra voorziening op de Nieuwe Weg geadviseerd. De fietsroute in 't Rikkelder is in de wegverharding herkenbaar. Deze rode loper loopt niet door tot in de Fürstenauerstraat. Geadviseerd wordt om bij toekomstig onderhoud deze rode loper door te trekken tot aan de sporthal. Het doortrekken van deze rode loper draagt bij aan de veiligheid voor de fietser. De automobilist is zich door de rode baan meer bewust van de aanwezige fietsroute.